Byd ind med oplæg eller læringsseminar

EVALUERING PÅ KANTEN

Byd ind med oplæg eller læringsseminar

Kære medlem af Dansk Evalueringsselskab

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2012 finder sted i dagene 20. – 22. september 2012 på Comwell i Kolding. Temaet for årets konference er Evaluering på Kanten. Du kan læse mere om temaet her.

Du får her den første invitation til konferencen, og en opfordring til at deltage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dette er samtidig en invitation til at indsende dit bud på konferenceoplæg. Det kan være oplæg, som du kunne tænke dig/jer at præsentere over være ansvarlig for på konferencen eller ved torsdagens læringsseminar. Eller det kan være oplæg, som du/ gerne vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til. 

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statsinstitutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne. Vi håber på en bred repræsentation af det danske evalueringsfelt. Har du lyst til at holde oplæg på DES-konferencen i 2012? Så send os en kort beskrivelse af dit forslag til et konferenceoplæg eller et læringsseminar! Se vejledning for beskrivelsen af konferenceoplæg og læringsseminar nedenfor. 

DEADLINE for indsendelse af forslag til konferenceoplæg og læringsseminar 12. marts 2012. Forslaget bedes udfyldt i skema for henholdsvis konferenceoplæg og læringsseminar, se http://www.danskevalueringsselskab.dk/

• I lighed med 2010 og 2011 vil der også i år være mulighed for deltagelse med poster til postersession. Hvis du er interesseret i at byde ind med en poster- præsentation, så giv besked til DES-sekretariatet på: sekretariat@danskevalueringsselskab.dk

• Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger i april.

• Hold dig opdateret via hjemmesiden:www.danskevalueringsselskab.dk/konference2012.htm

Konferenceoplæg
I bestyrelsen vil vi meget gerne have forslag til konferenceoplæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender! For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi alle med spændende cases, metoder, resultater mm. til at lave en kort beskrivelse af dit forslag til konferenceoplæg (omkring 1 side) indenfor et af de fire konferencespor i dette skema

Beskrivelsen skal indeholde et resumé af dit oplæg. Her skal du kort beskrive oplæggets problemstilling, herunder belyse hvorfor du har valgt at fokusere på lige dette emne/problem. Hvilke spørgsmål vil blive besvaret i oplægget? For oplæg baseret på konkrete evalueringer og undersøgelser vil det desuden være relevant at præsentere en generel metodebeskrivelse. Endelig kan din beskrivelse fremhæve de væsentlige resultater og konklusioner – hvad har du fundet ud af set i lyset af oplæggets problemstilling? Du kan vælge at angive, hvilket af de fire spor, du mener dit oplæg ligger inden for, eller overlade dette til konferencekomiteen. Endelig bedes du angive, om du vil holde et ”traditionelt” oplæg eller om du vil arbejde med en mere deltagerbaseret form i oplægget. Hvis du vælger det sidstnævnte vil du blive tildelt længere tid til oplægget. 

Eksempler på beskrivelser af konferenceoplæg fra tidligere år er præsenteret på DES’ hjemmeside. 

Læringsseminar
Har du ideer til et læringsseminar, skal du udfylde dette skema, der præsenterer din ide med seminaret og de første pædagogiske overvejelser over hvem det henvender sig til og hvad deltagerne skal have ud af seminaret.

Vores læringsseminarer varer typisk tre timer og skal helst kunne rumme minimum 20 deltagere og gerne flere.

Konferencekomiteen træffer ultimo marts/primo april beslutning om, hvilke oplæg og læringsseminar, der kommer til at indgå i det endelige konferenceprogram. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab