Deltagerlister

Samlet deltagerliste hele konferencen

Torsdag d. 20. september 2012

Seminar 1: Udvikling af spørgeskemaer

Seminar 2: Evaluering i en interkulturel kontekst: mere end oversættelse og tolkning - AFLYST pga. for få tilmeldinger

Seminar 3: (heldags) Hvordan måler jeg effekter af indsatser?

Seminar 4: Designmetoder i Evaluering

Seminar 5: Hvordan kan vi lykkes med at implementere gode praksisser og erfaringer fra én sammenhæng til en anden?

Seminar 6: Vignetmetode – et udgangspunkt for faglig udvikling

Seminar 7: Brugerinddragelse i evaluering

Seminar 8: (Fortsættelse af heldagsseminar 3) Hvordan måler jeg effekter af indsatser?

Seminar 9: Casebaseret audit - en perspektivrig metode til evaluering og udvikling af komplekse indsatser

Seminar 10: The practical implications and use of program theory

Fredag d. 21. september 2012

Session 1A: Identificering og håndtering af kompleksitet i evaluering

Session 2A: Realistisk Syntese og meta-evaluering. Muligheder og begrænsninger

Session 3A: Den obligatoriske resultatrapport: Når skoleledere og forvaltning sammen definerer strategier for udvikling ved hjælp af evalueringsdata.

Session 4A: Hvordan lærer man den offentlige sektor at innovere?

Session 5A: Etik og Værdier – hvilken vej skal DES?

Session 1B: Hvordan understøtter man læring i komplekse evalueringer? - Med særligt fokus på forskningsevalueringer 
Evaluering som strategisk redskab i evaluering af fonde og puljer – udfordringer og kompleksitet

Session 2B: Strategisk styring, opfølgning og evaluering

Session 3B: Evaluator – kritisk medspiller eller ekstern kvalitetskontrol?
Job-swap: Når praktikere bliver med-evaluatorer

Session 4B: Kan man evaluere sig til innovation?
Innovation og kvalitetsstyring i en kommunal kontekst

Session 5B: Evaluator som en del af felten
Når sprog skaber virkeligheder - etiske udfordringer i evaluering!

Lørdag d. 22. september 2012

Session 1C: Opsporing af udsatte børn og unge: Forstår vi "risiko" rigtigt?

Session 2C: Randomiserede kontrollerede forsøg. Erfaringer med design, im-plementering, evaluering og anvendelse

Session 3C: Hvordan kan vi forbedre en tilfredshedsscore på 3,5? Effektmåling som lærings- og innovationsværktøj i Teknik- og Miljøforvaltningens bydrift i Københavns Kommune.

Session 4C: Læring og anvendelse af evalueringsresultater i politiske organisa-tioner – Hvad vi ved og ikke ved

Session 5C: Hvilken rolle bør implicitte politiske intentioner spille i evalueringen af politiske reformer?

Session 1D: Projektevaluering i kaos: Åben Dialog og meget mere i Odsherred

Session 2D: Hvordan kan vi bygge bro mellem forskningsbaseret viden og systemisk praksis?

Session 3D: Udviklingen af kvalitetssystemer i velfærdssektoren – motorer og bremser

Session 4D: Undervisningskvalitet og læringsudbytte gennem formativ vurdering for læring

Session 5D: Udvikling med evalueringsbrugerne - en læreproces med indsatsteori