Den gode parallelsession

EVALUERING PÅ KANTEN
Lidt om det gode oplæg på et af DES-konferencens fire konferencespor

DES-konferencen lever af gode sessioner, der videreformidler erfaringer, metodiske og teoretiske indsigter mm. til deltagerne. Samtidig har DES-konferencen deltagere, der selv har meget at bidrage med, i form af gode spørgsmål, relevante erfaringer og kommentarer.

DES lægger derfor vægt på muligheden for deltagerinvolvering. Fra evalueringsskemaerne ved vi, at der hvert år efterspørges større muligheder for deltagerinvolvering.

Samtidig må vi som selskab være selvkritiske og sige, at vi ikke har været gode til at melde klare rammer ud til oplægsholderne inden for de fire konferencespors parallelsessioner. Nedenfor formilder vi derfor en række retningslinjer, der medvirker til at skabe så udbytterige parallelsessioner som muligt for både oplægsholdere og deltagere. 

Retningslinjerne er:

• Tag gerne udgangspunkt i en konkret evaluering, men fokuser (også) på de generelle træk. Vælger du at fokusere på en bredere evalueringsaktuel problemstilling, så tænk på hvordan den kan relateres til praksis

• Vælg om du vil holde et klassisk power-point oplæg eller arbejde med andre former for deltagerinvolvering

• Hold tiden

• Maksimalt to oplægsholdere pr. oplæg

• Hvis der i din parallelsession er to oplæg, så fokuser på fællespunkter med det andet oplæg. Sørg for at koordinere jeres oplæg på forhånd.


Udgangspunkt i en konkret evaluering eller en evalueringsaktuel problemstilling

Oplæg i parallelsessioner på DES-konferencen kan tage udgangspunkt i konkrete evalueringer eller en aktuel problemstilling inden for evalueringsfeltet. Samtidig med at du som oplægsholder fremlægger dit projekt, er det imidlertid vigtigt, at du ikke fortaber dig helt i det, men også uddrager de generelle teoretiske og metodiske pointer af interesse for evalueringsfeltet. Tager du udgangspunkt i en aktuel problemstilling, så overvej hvordan denne kan relateres til og håndteres i praksis.

Oplæg der trækker på tidligere afholdte oplæg om projektet/evalueringen kan derfor kræve nogen gennemarbejdning for at være klar til DES-konferencen.

Vælg om du vil holde et klassisk power-point oplæg eller arbejde med andre former for deltagerinvolvering

På DES-konferencen er der to forskellige typer af oplæg i parallelsessioner. Når du tilmelder dig som oplægsholder, skal du angive hvilken type oplæg du holder.

Den ene type er et klassisk præsentationsoplæg med eller uden power-point. I denne type af oplæg vil du som regel blive parret med en anden oplægsholder til en session på en time eller fem kvarterer. 

Der vil være cirka 30 minutter til rådighed for dit oplæg. Af disse skal der sættes 10 minutter af til spørgsmål og diskussion. En del spørgsmål kan tages undervejs, men der bør være mindst være 5 minutter til afsluttende spørgsmål efter dit oplæg. 

Den anden type er et oplæg, der i højere grad tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og viden. Dette er en mere deltagerinvolverende måde at arbejde på, og handler typisk om at formidle stoffet gennem summegrupper, mindmaps, posters med mere. Denne type session vil blive tildelt mere tid, da det er mere tidskrævende at formidle på denne måde. Her vil man ikke blive sat sammen med andre oplæg.

Hold tiden

Tiden vil blive håndhævet strengt på DES 2012, bl.a. for at sikre tid til spørgsmål og diskussion. Der vil være en vært for parallelsessionen, som vil give oplægsholderen besked, når der er 5, 1 og 0 minutter tilbage og som kan fungere som ordstyrer i forbindelse med spørgsmål og diskussioner.

Maksimalt to oplægsholdere pr. oplæg

Det er erfaringen fra tidligere konferencer, at de tidsmæssige rammer som regel skrider ved flere oplægsholdere. Samtidig giver det ikke nødvendigvis en klarere formidling i forhold til deltagerne, hvis der er for mange oplægsholdere på banen. Derfor kan der maksimalt være to oplægsholdere pr. oplæg. 

Fokuser på fællespunkter med det andet oplæg i parallelsessionen

I parallelsessioner vil du som oplægsholder som regel være parret med en anden oplægsholder indenfor dit felt. Fokuser på fælles punkter, teoretiske og metodiske ligheder og modsætninger med det andet oplæg for at skabe så produktiv en diskussion som muligt. Bestyrelsen formidler videre til dig, hvem du skal holde oplæg med. Vi opfordrer jer til at koordinere jeres oplæg og aftale form for jeres oplæg og den efterfølgende diskussion.