Program


Download hele konferencefolderen 2012 her

Download print-venlig kort udgave af program 2012 her

Torsdag 20. september 2012

Udviklingsseminarer

 
Kl. 09:00-10:00:


Morgenmadsbuffet og registrering

Professionelle udviklingsseminarer

 

Kl. 10:00-13:00:

 

Seminar 1: 
Udvikling af spørgeskemaer 
Thomas Hem Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), metodekonsulent, cand.scient.soc og Kristine Als Velling, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), metodekonsulent, cand.scient.pol.

Seminar 2: 
Evaluering i en interkulturel kontekst: mere end oversættelse og tolkning 
Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen Aarhus Kommune, udviklingskonsulent, mag.art. i Social Antropologi og Etnografi og Margit Johansen, Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune, konsulent og teamleder for Udviklingsteamet, cand. phil. i Social Antropologi og Etnografi samt Master i Evaluering fra SDU.

Seminar 3: (heldagsseminar – fortættes om eftermiddagen) 
Hvordan måler jeg effekter af indsatser?
Mikkel Bergqvist, EVA, konsulent, Cand.scient.soc., Lluis Armangué, EVA, specialkonsulent, ph.d.

Seminar 4: 
Designmetoder i Evaluering
Anne Grønlund Pedersen, Cand.design og Sarasiff Kjærgård, Design by Research, Designkonsulent, Cand.design.

Seminar 5: 
Hvordan kan vi lykkes med at implementere gode praksisser og erfaringer fra én sammenhæng til en anden?
Kjell Arne Røvik, Professor, Universitet i Tromsø

Kl. 13:00-14:00

Frokost

 

 

Professionelle udviklingsseminarer

 

Kl. 14:00-18:00

 

Seminar 6: 
Vignetmetode – et udgangspunkt for faglig udvikling
Runa Bjørn, CSU, udviklingskonsulent, Master i Evaluering, cand.scient.pol. og Kathrine Bang Laursen, CSU, udviklingskonsulent, cand.scient.san.

Seminar 7: NYT NYT NYT - ÆNDRING
Brugerinddragelse – muligheder, udfordringer og metoder 
Brian Rimdal, specialkonsulent, Enheden for Brugerundersøgelser, Annette Hallum Knudsen, evalueringskonsulent, Enheden for Brugerundersøgelser

Seminar 8:(heldagsseminar - fortsat fra formiddagen)
Hvordan måler jeg effekter af indsatser? 
Mikkel Bergqvist, EVA, konsulent, Cand.scient.soc., Lluis Armangué, EVA, specialkonsulent, ph.d.

Seminar 9: 
Casebaseret audit - en perspektivrig metode til evaluering og udvikling af komplekse indsatser
Mett Marri Lægsgaard, chefkonsulent, cand.psych., ph.d. og Kirsten Overgaard, konsulent, cand. scient. pol.
 – begge fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK), et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet, Region Midtjylland

Seminar 10: 
The practical implications and use of program theory
Patricia Rogers, Professor of Public Sector Evaluation, Royal Melbourne Institute of Technology

Kl. 18:00-19:00:

Pause

Kl. 19:00

Middag

 

 


Fredag den 21. september 2012

Årskonference

 

Kl. 09:00-10:00:

 

Morgenmadsbuffet og registrering (for dem der ikke har deltaget i professionelle udviklingsseminarer torsdag)

Kl. 10:00-10:15:

Velkomst 
Bente Bjørnholt, formand for DES og lektor ved Institut for Statskundskab, AAU

Plenum 1

 

Kl. 10:15-11:30:

 

Kommuner - initiativtagere til samskabelse
Bo Rasmussen, Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune

Den Offentlige Sektor under serielle reformer
Ove Kaj Pedersen, Professor, Department of Business and Politics, CBS

Bo Rasmussen og Ove Kaj Pedersen diskuterer herefter de udfordringer, som den offentlige sektor og opgaveløsningen i den offentlige sektor står over

 

Kl. 11:30-11:45:

 

Pause

Parallelsession 1

 

Kl. 11:45-12:30:

 

Session 1:Kompleksitet i evaluering
Identificering og håndtering af kompleksitet i evaluering
Vibeke Normann Andersen, Ph.D., cand.scient.adm., MA in Politics, Manager, BDO Consulting og Carsten Strømbæk Pedersen, cand.oecon., Chefkonsulent, Socialstyrelsen

Session 2:Kompleksitet i evaluering
Realistisk Syntese og meta-evaluering. Muligheder og begrænsninger
Steffen Bohni Nielsen, ph.d, Voksenchef i Socialstyrelsen og
Christina Stentoft Hoxer, cand.scient.san.publ. Konsulent i Rambøll Management Consulting

Session 3: Evaluering som strategisk styringsredskab
Den obligatoriske resultatrapport: Når skoleledere og forvaltning sammen definerer strategier for udvikling ved hjælp af evalueringsdata.
Frank E Andersen, Direktør, Børn, Unge & Fritid, Gentofte Kommune

Session 4:Evaluering som innovationsmotor
Hvordan lærer man den offentlige sektor at innovere?
Finn Hansson, lektor, phd., CBS, Institut for ledelse, politik og filosofi

Session 5:Etik og værdier i evaluering
Etik og Værdier – hvilken vej skal DES?
Mads Teisen, Fagansvarlig Strategi og Organisation, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Kl. 12:30-13:30

Frokost og check-in på hotellet

Plenum 2

 

Kl. 13:30-14:30

 

Den besværlige implementering: Et translationsteoretisk perspektiv
Kjell Arne Røvik, Professor, Universitetet i Tromsø

Kl. 14:30-14:45

Pause

Parallelsession 2

 

Kl. 14:45-16:00:

 

Session 6:Kompleksitet i evaluering
Hvordan understøtter man læring i komplekse evalueringer? - Med særligt fokus på forskningsevalueringer
Maria Theresa Norn, DAMVAD a/s, Chefkonsulent, PhD

Evaluering som strategisk redskab i evaluering af fonde og puljer – udfordringer og kompleksitet
Dorte Stenbæk Hansen, Oxford Research, analytiker, sociolog.

Session 7:Evaluering som strategisk styringsredskab
Strategisk styring, opfølgning og evaluering
Tina Foged Hansen, Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen, Økonomistyring i kommuner og regioner

Session 8:Evaluering som innovationsmotor
Evaluator – kritisk medspiller eller ekstern kvalitetskontrol?
Anne Sørensen, SOCIAL+ - en platform for sociale opfindelser

Job-swap: Når praktikere bliver med-evaluatorer
Stinne Højer Mathiasen, KREVI, specialkonsulent, ph.d., cand.scient.pol.

Session 9: Evaluering som innovationsmotor
Kan man evaluere sig til innovation?
Justine Grønbæk Pors, ph.d., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.

Innovation og kvalitetsstyring i en kommunal kontekst
Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef, Gentofte Kommune
Jytte Poulsen, udviklingskonsulent, mag.art. i kultursociologi, Gentofte Kommune

Session 10:Etik og værdier i evaluering
Evaluator som en del af felten
Lars Skytte Petersen, Seniorprojektleder, cand.scient.pol., COWI og Camilla Rosengaard, Markedschef, antropolog, COWI

Når sprog skaber virkeligheder - etiske udfordringer i evaluering!
Gro Emmertsen Lund, Haslebo & Partnere, Organisations- og evalueringskonsulent, Master i Evaluering

Kl. 16:00-16:15

Pause

Plenum 3

 

Kl. 16:15-17:15

 

International key note speaker:
Complexity and complication in evaluation
Patricia Rogers, Professor of Public Sector Evaluation, Royal Melbourne Institute of Technology

Kl. 17:15-17:30

Pause

Kl. 17:30-18:15

Generalforsamling

Kl. 18.15-19.30

Postersession + ERFA grupper + velkomstdrink

Kl. 19:30-?

Konferencemiddag med underholdning, musik og dans

 

 

 

 

Lørdag den 22. september 2012

Årskonference

 

 

Plenum 4

 

Kl. 09:00-10:00

 

Evalueringsfeltet og den nye offentlige sektor
Olaf Rieper, Forskningschef, AKF

Kl. 10:00-10:15

Pause

Parallelsession 3

 

Kl. 10:15-11:00

 

Session 1:Kompleksitet i evaluering
Opsporing af udsatte børn og unge: Forstår vi "risiko" rigtigt?
Morten Greve, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, chefkonsulent, cand.scient.pol., MA

Session 2: Kompleksitet i evaluering
Randomiserede kontrollerede forsøg. Erfaringer med design, implementering, evaluering og anvendelse 
Joachim Boll, Rambøll Management Consulting, manager, ph.d., cand.scient.pol. og Lars Høeberg, Rambøll Management Consulting, manager, cand.scient.pol.

Session 3: Evaluering som strategisk styringsredskab
Hvordan kan vi forbedre en tilfredshedsscore på 3,5? Effektmåling som lærings- og innovationsværktøj i Teknik- og Miljøforvaltningens bydrift i Københavns Kommune.
Birgitte Damgaard Nielsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, projektleder, cand.scient.pol. og Pernille Askgaard Worsøe, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, udviklingskonsulent, cand.scient.soc.

Session 4: Evaluering som innovationsmotor
Læring og anvendelse af evalueringsresultater i politiske organisationer – Hvad vi ved og ikke ved
Steven Højlund, COWI, PhD-fellow, cand.scient.pol og MA i Europæiske studier.  

 

Session 5: Etik og værdier i evaluering
Hvilken rolle bør implicitte politiske intentioner spille i evalueringen af politiske reformer?
Sigurd Lauridsen, Evalueringskonsulent, Ph.d., cand. mag.

Kl. 11:00-11:15

Pause

Parallelsession 4

 

 

 

Kl. 11:15-12:00

 

Session 6: Kompleksitet i evaluering
Projektevaluering i kaos: Åben Dialog og meget mere i Odsherred
Lene Mosegård Søbjerg, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, konsulent, ph.d., cand.scient.pol. og Marianne Sigaard Balleby, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, konsulent, cand. phil., antropolog

Session 7: Kompleksitet i evaluering
Hvordan kan vi bygge bro mellem forskningsbaseret viden og systemisk praksis? 
Nina Middelboe, Chefanalytiker, Oxford Research, cand.scient.adm. og Frederik M. Brünner, Fuldmægtig, Københavns Kommunes Socialforvaltning, cand.merc.kom

Session 8: Evaluering som strategisk styringsredskab
Udviklingen af kvalitetssystemer i velfærdssektoren – motorer og bremser.
Ulrich Storgaard Andersen, University College Lillebælt, udviklingskonsulent, cand.mag.

Session 9: Evaluering som innovationsmotor
Undervisningskvalitet og læringsudbytte gennem formativ vurdering for læring
Lektor Ph.d. Preben Olund Kirkegaard: University College Nordjylland.

Session 10: Etik og værdier i evaluering
Udvikling med evalueringsbrugerne - en læreproces med indsatsteori
Andreas Hougaard, EVA, evalueringskonsulent, cand.mag.

Kl. 12:00-12:15

Afslutning af konferencen ved Dansk EvalueringsSelskabs konferencekomité

Kl. 12:15-13:00

Afsluttende frokost