Torsdag d. 14. september

 

Seminar 1 - Virkningsevaluering uden for comfortzonen - tilgængelig for deltagerne på seminaret Ikke tilgængeligt

Oplægsholder: Peter Dahler-Larsen, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Seminar 2 - Inddragende evalueringsprocesser

Oplægsholdere: Amalie Agerbæk, evalueringskonsulent, Ineva & Ditte-Marie Tehrani, evalueringskonsulent, Ineva

Seminar 3 - SØM: Den Socialøkonomiske InvesteringsmodelEffekter og konsekvenser i SØM’s vidensdatabase

Oplægsholdere: Bolette Pedersen, fuldmægtig, Socialstyrelsen, Kristian Kolstrup, manager, Incentive & Rasmus Højbjerg Jakobsen, seniorforsker, VIVE

Seminar 4 - Mixed Methods: Teori og Praksis

Oplægsholder: Morten Frederiksen, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Seminar 5 - Professionalisering af evaluering?

Oplægsholder: Mads Teisen, chefkonsulent, ekstern Lektor, Region Hovedstaden/Institut for statskundskab, Københavns Universitet

Seminar 6 - Evaluering: Hands on - Lær at arbejde effektivt med dine evalueringer

Oplægsholdere: Niels Peter Mortensen, specialkonsulent, Socialforvaltningen, Københavns Kommune & Sigurd Lauridsen, senior consultant, COWI 

Seminar 7 - Virkningsevaluering i teori og praksis – Fælles udfordringer og nye løsninger?

Oplægsholdere: Rasmus Ravn, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, professor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Julia Salado Rasmussen, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Seminar 8 - Det gode spørgeskema

Oplægsholdere: Bella Marckmann, specialkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut & Andreas Pihl Kjærsgård, evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Seminar 9 - Process-tracing som evalueringsmetode

Oplægsholder: Derek Beach, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Seminar 10 - Måling af effekter

Oplægsholdere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE & Iben Bolvig, seniorforsker, VIVE

Seminar 11 - Evaluering af udviklingskapacitet - Et redskab til at skabe blivende forandringer 

Oplægsholdere: Jan Sølberg, lektor, Københavns Universitet & Karin Mortensen, programleder, Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter

Seminar 12 - Redskaber til datainformeret praksis i uddannelse

Oplægsholdere: Jakob Wandall, director of R&D, NordicMetrics, Simon Ryberg Madsen, pædagogisk konsulent, NordicMetrics & Christian Fischer Vestergaard, manager, Epinion

Seminar 13 - Hvordan bliver evaluering mere end et afdansningsbal?

Oplægsholdere: Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, Center for Offentlig Innovation & Helle Vibeke Carstensen, kontorchef, Socialforvaltningen, Københavns Kommune